Heron Squacco (Ardeola ralloides) non-breeding in flight – Girga, Egypt

Full Size
Heron Squacco (Ardeola ralloides) non-breeding in flight – Girga, Egypt

  • Species:Squacco Heron (Ardeola ralloides)
  • Bird Type:Non-breeding in flight
  • FamilyHerons, Bitterns Egrets (Ardeidae)
  • Date Taken20231012
  • Location:Nile River
  • Area:Beni Sue
  • Country:Egypt
  • Region:EMENA
Photo File Ref: BOE08202dc Heron Squacco (non-bre) 2 Nile, Beni Suef, Egypt Oct23 PH850_1660.jpg
Scroll to Top